Hlavné dokumenty ASKA
Asociácia slovenských klubov agility - STANOVY
Pravidlá agility ASKA
Určovanie výsledkov podľa koeficientov
Agility Team Slovenska (ATS)
Disciplinárny poriadok ASKA
Organizačný poriadok ASKA
Rokovací poriadok ASKA
Rokovací poriadok dozornej rady ASKA
Sadzobník poplatkov ASKA platný od 02.06.2023
Volebný poriadok ASKA
Poriadok pre menovanie rozhodcov agility
Zápisnice zo zhromaždení delegátov
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov ASKA - 27.05.2023
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov ASKA - 17.11.2022
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov ASKA - 20.08.2022
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov ASKA - 23.04.2022
Príloha č. 3 k zápisnici zo Zhromaždenia delegátov ASKA - 23.04.2022
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov ASKA - 31.7.2021
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov ASKA - 16.11.2019
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov ASKA - 17.11.2018
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov ASKA - 30.03.2018
Príloha č.5 k zápisnici zo Zhromaždenia delegátov ASKA - 30.03.2018
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov ASKA - 17.11.2017
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov ASKA - 17.11.2016
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov ASKA - 17.11.2015
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov ASKA - 28.03.2015
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov ASKA - 14.02.2015
Vzory žiadostí
Prihláška do ASKA
Zoznam členov
Žiadosť o zaradenie akcie do TK
Žiadosť o delegovanie rozhodcu
Žiadosť o delegovanie zahraničného rozhodcu
Žiadosť o vydanie VZ
Žiadosť o vydanie A3 karty
Žiadosť o vydanie J3 karty
Žiadosť o udelenie titulu A3Ch
Žiadosť o udelenie titulu J3Ch
Vzorový súbor pre odovzdávanie výsledkov
Hospitačný list rozhodcu
Kvalifikácia na MS a EO
Kvalifikácia Majstrovstvá sveta v agility FCI 2023
Kvalifikácia European Open 2023
Kvalifikácia Majstrovstvá sveta v agility FCI 2022
Kvalifikácia European Open 2022
Dokumenty FCI
FCI agility reglement