Medzinárodní rozhodcovia
Iveta Lukáčová
Tilgnerova 4
841 05 Bratislava

+421 907 627 880
dobrypes.sk@gmail.com
Roman Lukáč
Tilgnerova 4
841 05 Bratislava

+421 905 624 840
agilitylukac@gmail.com
Pavol Vakonič
Mlynská 20
900 44 Tomášov

+421 903 909 290
skiper@agility-skiper.sk
Ladislav Ujházi
Mierová 10
919 27 Dolné Lovčice

+421 905 500 687
lacouj@gmail.com
Martina Vakoničová
Mlynská 20
900 44 Tomášov

+421 903 909 121
vakonicova@agility-skiper.sk
Roman Lukáč ml.
Tilgnerova 4
841 05 Bratislava

+421 908 159 079
romaaan.lukac@gmail.com
Peter Sorger
Slovenskej jednoty 11
040 01 Košice

+421 911 657 567
sorgo@cool.sk
Pavol Roháček
Beckovská 3
821 04 Bratislava

+421 914 278 980
agility.allstars@gmail.com
Roman Hajnala
Jégeho 3
821 08 Bratislava

+421 903 162 138
noske@noske.sk
Vendula Hausnerová
Štúrova 727/15
033 01 Liptovský Hrádok

+421 908 349 937
vendula.hausnerova@gmail.com
Margaréta Kolevová
Ľ. Podjavorinskej 240/5
971 01 Prievidza

+421 915 672 419
g.kolevova09@gmail.com
Juraj Ruža
Čalovská 2
821 05 Bratislava

+421 903 674 236
speedlight47@gmail.com
Annamária Borovská
Olšavská 41
044 24 Poproč

+421 904 154 444
anika.borovska@gmail.com
Národní rozhodcovia
Katarína Kolarovová
Vagonárska 2363/1
058 01 Poprad

+421 949 892 424
katka.kolarovova@gmail.com
Lenka Petnyová
Hlavná 55
044 31 Družstevná pri Hornáde

+421 918 579 575
lenka.petny@gmail.com
Čakatelia na funkciu rozhodcu