Agility je kynologický šport, pri ktorom pes pod vedením psovoda prekonáva prekážky rozostavané na parkúre v poradí určenom rozhodcom. Víťazom na pretekoch sa stáva tím, ktorý prebehne parkúr v čo najkratšom čase a bez trestných bodov.

NAJBLIŽŠIE PRETEKY

16.
Dec
Decembrové skúšky 2023
16.12.2023
Kynologická hala RSDC, Pezinok
3.
Feb
Lord of the Winter III. 2023/2024
3.2.2024 - 4.2.2024
Kynologická hala RSDC, Pezinok
2.
Mar
Lord of the Winter IV. 2023/2024
2.3.2024 - 3.3.2024
Kynologická hala RSDC, Pezinok

NOVINKY

24.8.2023
Srdečne vítame v asociácii nové kluby: Genius paw club, Hradská 26, 94106 Komjatice. Kontaktná osoba: Alena Tamaškovičová ml., 0911520717, genius.paw.kennel@gmail.com Kynologický klub Rona, 1. Mája 11, 040 18 Košice. Kontaktná osoba: Maroš Poruban, 0905440271, kynologickýklubrona@gmail.com
21.3.2022
Milí pretekári, nakoľko sa výrazne zmenila situácia ohľadom AWC 2022, ako vedúci reprezentácie predlžujem možnosť podania prihlášky do kvalifikácie na MS 2022. Nový termín je do 31.03.2022. Dodatočne prihlásených kvalifikantov bude musieť oficiálne schváliť Zhromaždenie Delegátov ASKA 23.04.2022.
21.7.2021
Na základe splnených podmienok, Slovenská kynologická jednota menuje za medzinárodného rozhodcu: Juraj Ruža, Čalovská 2, 821 05 Bratislava, tel.: +421 903 674 236, mail: jurajruza@meru.sk

ASKA

Asociácia slovenských klubov agility

ASKA je občianske združenie, ktoré zastrešuje právnicke osoby - registrované miestne kluby agility pod Slovenskou kynologickou jednotou (SKJ).

O jej činnosti sa dočítate v jednotlivých dokumentoch na tejto stránke. Takisto tu nájdete Skúšobný a Súťažný poriadok agility, podľa ktorých sa súťaží a organizujú sa preteky agility na Slovensku. Ak máte záujem založiť klub agility, prípadne robiť agility so svojim psom, alebo potrebujete viac informácií, kontaktujte výbor ASKA, alebo jednotlivých členov ASKA.